Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” jauno sezonu uzsākot kopš 2020.gada septembri sadarbībā ar biedrību „Kurzemes NVO centrs” un pateicoties LR Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem tika atbalstīti divi projekti to starp ikgadējais romu kultūras festivāls „Urdenoro” ar muzikālu dramaturģisku uzvedumu pēc Ē.Kleina grāmatas „Mēnessgaismas stāsti” motīviem ar cittautu un romu kopas individuāliem un grupas dalībniekiem (līdzdarbības līguma Nr. 2.5.-8-15 ietvaros), kā arī līdzautores Elvitas Rukas sastādīto grāmatas „Ērika Kleina Mēnessgaismas stāsti” izdošana un prezentācija (22.10.2020. noslēgtais Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Nr. 2. 5-8-28). Abi pasākumi bija plānoti 2020.gada 31.oktobrī, Sabiles kultūras namā un skvēriņā pie Sabiles kultūras nama, Ventspils ielā 14, Sabilē. Diemžēl ievērojot Ministru kabineta noteikto COVID-19 vīrus izplatības ierobežošanas piesardzības pasākumus publiskā telpā kultūras pasākumi tika pārcelti, taču projekta darba komanda kopīgi meklējot efektīvākos risinājumus radīja iespēju plānoto ieceri īstenot sadarbībā ar Talsu televīziju, izveidojot video sižetu Latvijas Reģionu Televīzijā „Re:TV” . Lai arī pasākumu īstenošana bijusi citādāka kā tas bija iesākti plānota tomēr bija iespēja sabiedrību iepazīstināt ar vietējo romu vēstures notikumiem Otrā Pasaules kara laikā, Sventes priedulājā un citiem stāstiem pēc Ērika Kleina grāmatas „Mēnesgaismas stāsti” satura. Provizoriski no 2020.gada decembra grāmatu būs iespējams iegādāties iepriekš piesakoties to rezervējot (grāmatu skaits ierobežots), izmantojot e-pastu sibalternativas@gmail.com kā arī darām zināmu, ka grāmatas priekšvārds lasāms arī interneta vietnē: https://issuu.com/sib_alternativas/docs/ekleina_menesgaismas_stasti_eruka

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” pateicas par līdzdalību un sadarbību grāmatas līdzautorei Elvitai Rukai, Sabiles kultūras nama komandai, biedrībai „Radošā apvienība jauniešiem „Trepes”” vadītājai un jauniešiem, Talsu televīzijai un izdevniecībai „Sava grāmata”

Lai mums viss izdodas!

SABILES ROMU JAUNIETIS EDGARS KLEINS
PIE STARTA LĪNIJAS PROJEKTĀ „PROTI UN DARI!” 

2018.gada 14. septembrī Talsu novada pašvaldībā projekta „Romu informētība un iesaiste nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas jautājumos” ietvaros notika romu jaunieša Edgara Kleina no Sabiles pirmā tikšanās un pārrunas klātienē ar projekta „PROTI UN DARI!” programmas vadītājas Ingūnas Gronbergas.

Brauciena mērķis bija individuāli pārrunātu par romu jaunieša E.Kleina līdzdalības iespējām atbalsta programmā projektā „PROTI UN DARI!” (projekta īstenotājs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību), atsaucoties uz projekta „Proti un dari!” mērķiem un uzdevumiem - attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 E.Kleins „Esmu sabilietis romu jaunietis Edgars Kleins (19 gadi) mana radošā mākslinieciskā darbība bieži vien manāma Sabiles romu ansamblī „Taboras romance” Kaspara Arhipova vadībā. Prieks un paldies projekta „Proti un dari!” programmas vadītājai I.Gronbergai par atsaucību, tikšanos un plānoto uzņemšanu projektā „PROTI UN DARI!”. Līdztekus caur esošo projektu „Proti un dari!” vēlme apgūt angļu valodu, personības attīstību, talantu un spēju izkopšanu, profesionālās muzicēšanas (vokālās) prasmes un iemaņas, attīstīt karjeras perspektīvas izaugsmes menedžmenta jomā u.tml. aroda apguvē, proti, apmeklējot un pārrunātu ar karjera konsultantu par karjeras attīstības un izglītības jautājumiem manas karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī nokārtot autovadītāju kursus un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Līdz ar projektu „Proti un dari!” uzsākšanu man atvērtos jaunās iespējas pilnveidot sevi. Tamdēļ ja esi roms jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem tu nemācies, nestrādā un neesi reģistrēts kā bezdarbnieks, noteikti iesaku apmeklēt kādu no projekta „Proti un dari!” programmas vadītājiem savā pašvaldībā , un vienkārši izrunāties no sirds.

 Balstoties uz pirmās tikšanās vizīti Talsos provizoriski oktobra mēneša nogalē tiks organizēta Sabiles romu jauniešu tikšanās diskusiju telpā par projekta „Proti un dari” iesaistes iespējām vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, tādējādi atbalstot pasākumu sniegšanu jauniešiem saskaņā ar jauniešu individuālajām pasākumu programmām. 

Uz tikšanos!

Kaspars Arhipovs

Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” priekšsēdētājs   
Noslēgusies

Romu kopienas sadarbības, pieredzes un labo prakses apmaiņas projekts

starp Rīgas reģionu romu kopienu (Jūrmala, Kandava) un Sabiles pilsētu,

iestudējot Romu himnas “Gelem, Gelem” video klipuprojekta „Romu nacionālie simboli Latvijas simtgadei” ietvaros

Tā mērķis ir veicināt sabiedrības īpaši romu jauniešu interesi, zināšanas un izpratni par romu nacionāliem simboliem un to praktisko pielietojumu, iezīmējot to krāšņo kultūras daudzveidību Latvijas simtgadē.

Romu himnas “Gelem, Gelem” klipa filmēšana notika Latvijas „čigānu” galvaspilsētā Sabilē un apkārtnē, kas tiek uzņemta pēc Jarko Jovanoviča (Jarko Jovanović 1925-1985, Serbija) 1949. gada komponētās dziesmas “Gelem, Gelem” teksta motīviem.

Pēc izdzīvotās romu genocīda traģēdijas Otrā pasaules kara gados, Jovanovičs sacerēja dziesmas „Gelem, Gelem” tekstu, kurai par muzikālo pamatu izvēlējās 1949.gada tradicionālo melodiju, kas iekļauta komponista 1977. gada izdotajā albūmā, ko izpilda grupa “Opre Roma”

Dziesmas teksta autors lirikā vēsta par romu kultūras mantojumu un identitāti, kā arī genocīda tumšām vēstures lapaspusēm.

Šo dziesmu par romu himnu pasludināja pirmajā Pasaules romu kongresā, kas notika 1971.gadā Lielbritānijā.

Galvenā romu himna pamatiezīmē ir tā, ka tajā nav stingri noteiktas melodijas un ir lielas muzikanta individuālās improvizācijas iespējas. Pastāv himnas teksta vairāki varianti, kuros sakrīt tikai pirmais pants un piedziedājums, bet visi šie varianti ir atzīti no romu pilsoniskās sabiedrības puses. Tomēr neskatoties uz melodijas krāšņo daudzveidību, klipa radīšanai esam pielāgojušies tuvu oriģinālam izpildījumam un tradicionālo melodiju virzībai.

Šobrīd notiek darbs pie klipa montāžas un skaņu ieraksta veidošanas. Klipa prezentācija  2017. gada 4. novembrī, Sabiles kultūras namā, romu kultūras festivālā “Urdenoro” plkst. 17:00

 
 

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros

Nāks klajā mūzikas video klips romu himnai „Gelem, Gelem”

projekta „Romu nacionālie simboli Latvijas simtgadei” ietvaros

   

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības īpaši romu jauniešu interesi, zināšanas un izpratni par romu nacionāliem simboliem un to praktisko pielietojumu, iezīmējot to krāšņo kultūras daudzveidību Latvijas simtgadē.

Šobrīd notiek darbs pie klipa scenārija un režijas pamatu izstrādes, apzināti romu dalībnieki to piesaiste dziedošo grupas pamatsastāva klipa veidošanā. Klipa akcents tiek likts uz romu tradicionālo kultūras žanra formātu un to piederību klasiskai romu kultūrai un sadzīvei. Romu himnas „Gelem, Gelem” klipa epizožu filmēšana pēc scenārija plānots, ka norisināsies Jūrmalā, Tukumā, Kandavā gan arī vairāku gadu pagātnē dēvētā Latvijas čigānu galvaspilsētā Sabilē.

Romi Latvijas teritorijā ir dzīvojuši jau kopš 16. gadsimta, un tā ir unikāla tauta, kurai vēl līdz pat šim brīdim ir izdevies saglabāt bagātās tradīcijas un savdabīgo dzīvesveidu. Kaut arī romiem nav savas valsts, tos vieno romu himna - Jarko Jovanoviča (Jarko Jovanović) komponētā dziesma „Gelem, gelem un Zaļi zilais karogs ar sešpadsmit spieķu riteni centrā, kas oficiāli pieņemts 1. Vispasaules romu kongresā 1971. gadā.

Vispasaules romu kongress uzskatāms par romu lielāko starptautiska mēroga saietu. Šī kongresa ietvaros arī tika dibināta Starptautiskā romu kopiena, atzīts romu karogs un pasludināta par romu tautas himnu Jarko Jovanoviča (Jarko Jovanović) komponētā dziesma „Gelem, gelem”.

Starptautiskā romu kopienas ceturtā Vispasaules romu kongresa laikā 1990. gadā Polijā oficiāli pasludināta Starptautiskā romu diena. Pasaulē šī diena ir oficiāli atzīmējama 8. aprīlī ar mērķi popularizēt romu kultūru un veicināt sabiedrības izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropā vislielāko mazākumtautību - romiem. (pēc citiem datiem, šī diena tiek atzīmēta kopš 1971.gada 8.aprīļa, kad Londonā notika starptautiskais čigānu I kongress)

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju

projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros

 

Romu kultūras un radošo industriju platformas izveide  Rīgas reģionā

(Kandava, Tukums, Jūrmala)

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” š.g. 18. novembrī Tukumā, Nevalstisko Organizāciju Apvienība telpās pulcēja nevalstisko organizāciju pārstāvjus un romu jauniešus(aktīvistus) no Kandavas, Tukuma un Jūrmalas, lai apspriestu sadarbības projekta izstrādi projektu konkursā „Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” 2017 ietvaros (projekta mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta ieviešanas mehānisms, finanses, sadarbības partneri, projektā plānotajām aktivitātēm un romu jauniešu līdzdalības iespējām kultūras un radošo darbības aktivitāšu procesos)Šīs tikšanās mērķis rosināt Rīgas reģionu un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbības un līdzdalības iespējas romu kultūras un radošās darbības platformas izveidē.Projektā plānotie sadarbības partneri : Jūrmalas romu biedrība „Judi”, biedrība „Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība”, biedrība„Kandavas novada jauniešiem” Projekta iesniedzējs: Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”

„Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā”

(Līgums Nr. IK/2017/MT/05)

Ar prieku darām zināmu, ka Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” izstrādātais projekts „Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā”, kurš tika iesniegts biedrībai „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, ir saņēmis pozitīvu konkursakomisijas vērtējumu un tiks finansēts no LR Kultūras ministrijas un atbalsta „Kurzemes NVO atbalsta centrs” Šis projekts tiek realizēts Sabilē un Liepājā no 2017. gada 1. marta līdz 1. decembrim. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot romu jaunatnes radošo darbību skatuves mākslā, veicināt skatuvisko pieredzi un radīt iespēju apliecināt savas mākslinieciskās spējas kultūrvides veidošanā Sabiles pilsētā un Latvijā kopumā. Projekta galvenās aktivitātes būs virzīta uz romu jauniešu radošo darbību, izaugsmi un attīstību skatuves mākslā "Romu jaunatnes skatuves mākslas radošā meistarklase" profesionālo pasniedzēju un meistarklašu romu asistentu vadībā romu dejā un mūzikā, kā arī mazākumtautību NVO labo prakšu iepazīšana un sadraudzība ar starpkultūras noslēguma prezentācijas pasākumu "Romu un cittautu nacionālā virtuve" Liepājā un Romu kultūras festivāls „Urdenoro” organizēšana ar programmu "Me roma" jeb "Mēs čigāni" Sabilē. Projektā plānotie galvenie rezultāti: izveidota vietējā romu mākslinieciskā grupa caur "Romu jaunatnes skatuves mākslas radošā meistarklase" aktivitāti, veicināta sadarbība ar mazākumtautību NVO un romu mākslinieciskiem kolektīviem/grupām vietējā, reģionālā līmenī, un Latvijā kopumā. Paaugstināta vietējo romu jauniešu pašnovērtējums, rosināta viņu aktīvā līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs. Organizēta starp romu un citu mazākumtautību NVO labo prakšu apmaiņas vizīte un sadraudzība ar noslēguma prezentācijas pasākumu  "Romu un cittautu nacionālā virtuve" Liepājā,  un ikgadējais romu kultūras festivāls "Urdenoro" Sabilē ar programmu "Me roma" jeb "Mēs čigāni"  Projekta vadītājs: Bc. paed. Kaspars Arhipovs, Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"Projekta koordinatore: Signe Lapiņa, Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas"Projekta sadarbības partneris: Sabiles pilsētas kultūras nams

Projekta "Romu kultūras identitātes saglabāšana un

līdzdalība kultūrvides veidošanā caur romu kultūru un aktivitāšu starpniecību" izskaņa

2016. gada 3. decembrī līdz ar romu kultūras festivālu "Urdenoro" unikālu un radošu un muzikāliem priekšnesumiem noslēdzies Sabiedrības integrācijas biedrības "Alternativas" īstenotais romu projekts "Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība kultūrvides veidošanā caur romu kultūru un aktivitāšu starpniecību"

Projekta rezultātā: izveidota Sabiles romu jaunatnes interešu grupa 4 jauniešu sastāvā ar jaunatnes grupas koordinatoru Ainaru Kleinu, izveidota sadarbības platforma ar romu kultūras centru no Lietuvas (Šauļi) un Rīgas romu biedrību "Latvijas romu jaunatne un draugi", noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgu, apmeklējot bērnu un jauniešu centru "Altona", romu mākslas  un vēstures muzeju kā arī piedaloties apaļā galda diskusijās "Romu labā prakse" Latvijas Universitātē, kurā piedalījās  Sabiles romu jaunieši, Sabiles romu jaunatnes atbalsta persona, Rīgas un Lietuvas romu NVO jaunatnes pārstāvji, romu pētnieki un eksperti romu jautājumos, Kultūras ministrijas pārstāvis, projekta sadarbības partneris, projekta koordinators, projekta vadītājs. Diskusijas laikā katrs iepazīstināja ar savu pieredzi jauniešu jomā dažādu vietējo un starptautisku projektu (programmu) īstenošanā, tika diskutēts arī par pilsoniskās līdzdalības iespējām, brīvprātīgo darbu un tamlīdzīgām tēmām, tādējādi sniedzot Sabiles jauniešiem sevis pilnveidošanas iespējas un nākotnes veidošanu caur labās prakses piemēriem. Projekta noslēguma ciklā noorganizēts tradicionālais un ikgadējais nu jau 10. romu kultūras festivāls "Urdenoro" kurā arī šinī gadā piedalījās citu tautību kopienas, papildinot  romu kultūras programmu ar cittautu dziesmām un raksturīgiem deju ritmiem, elementiem un vizuālo tēlu. Uzskatu, ka caur šo projektu bija lielisks atspēriena punkts un iespēja romu jaunatnes interešu grupai savu ieceru īstenošanai turpmākajam darbam jaunatnes jomā un sadarbībai ar partneriem  ne tikai vietējā Kurzemes reģionā un  Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām romu jaunatnes grupas pilnveidošanai un attīstībai skatuves mākslā, kultūras saglabāšanai un popularizēšanai, un starpkultūru dialogu veicināšanai.

Paldies par sadarbību un dalību ik vienam projekta īstenošanā

Uz tikšanos nākamgad!

Foto reportāža un video sk. sadaļā "galerija" un "video"

www.alternativas.mozello.lv

Urdenoro2016_nolikums-3.pdf

Pieteikums dalībai festivālā: https://goo.gl/forms/GDxh26HSQHrToneV2

Romu interešu darba grupas sanāksme

29. oktobrī, plkst. 10:00 - 12:00

Sabiles kultūras nama zālē

              

Nosvinēti Grāmatas "Romu stāstu stāsti

"Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst"" atvēršanas svētki

https://fokuss.tv/romu-world-tv/

2016. gada 10. oktobrī Kandavā,  Kandavas kultūras namā notika grāmatas "Romu stāstu stāsti "Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst"" atvēršanas svētki. Izdevums tapis, pateicoties biedrības "Latvijas Pilsoniskā Alianse" organizētajam projektu konkursam "Rīgas reģionu NVO izaugsmei un attīstībai 2016" romu integrācijas jomā.

Kā pats grāmatas autors vēstī, ka šo grāmatu lasot, daudzi čigāni atpazīs sev pazīstamus nostāstus, personāžus, notikumus, kas neatstās nevienu vienaldzīgu. Grāmatā ir lietoti patiesi un nesamāksloti čigānu izteicieni, ikdienas darbības, dzīves notikumi un ritms, dzīves stils, tradīcijas, stāsti un teikas, tamdēļ grāmatas tekstā „romi” aizstāti vēsturiskā, īstā nozīmē ar „čigāni”...Grāmata ir kā vēstījums maniem vecvecākiem un nākamajām paaudzēm čigānu kultūras un tradīciju pārmantošanai, pastāvēšanai, saglabāšanai un izkopšanai, attīstot čigānu kopienas etnisko kultūras mantojumu Latvijā...

Paldies ikvienam no Jums svētku programmas dalībniekiem, viesiem,atbalstītājiem, sadarbības partneriem par sniegto atbalstu un ieguldījumu svētku radīšanā. Paldies jums par jūsu ierašanos, vienkopus radot īpašu svētku sajūtu un noskaņu grāmatas atvēršanas svētkos. (Fotogrāfijas sadaļā: galerija)

ROMU JAUNATNES INTEREŠU

DARBA GRUPAS SANĀKSME

5. Oktobrī, plkst. 15:00

Sabiles kultūras namā

(2. st. mazā zāle)    

 .